%E6%9D%BE%E4%BA%95%E8%A8%BC%E5%88%B8 fx %E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99

USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) PD3.0.

ขนาดกะทัดรัด. (Auto-IC機能搭載) (2 Ports total 18W) 寸法(本体) 約 92 × 80 × 23 mm. 型番 . ขนาดกะทัดรัด. 重量(本体) 約 245 g. 主要機能. cheero Power Plus DANBOARD 13400mAh PD18W. USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) PD3.0 USB Type-A : 5V/2.4A max. 出力. สีน้ำตาลเป็นการชาร์จแบตโทรศัพท์ โดยใช้ Power Bank Danboard ผ่านช่องเสียบ PD18W (Type C) ในระยะเวลา 45 นาที จะได้ปริมาณแบต 75% ไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้หรือไกล cheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version จะไม่สร้างภาระเรื่องน้ำหนักให้คุณอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเดินทางใกล้หรือไกล cheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version จะไม่สร้างภาระเรื่องน้ำหนักให้คุณอย่างแน่นอน 入力. CHE-097.

กราฟแสดงผลการชาร์จ iPhoneXS โดยใช้เวลา 45 นาที.